yaşanası

İstanbul için

yarınını seç

1ŞEHİR MONİTÖRÜ

100.000 noktadan şehrin gürültü, hava ve su kirlilik ölçümü

İBB araçlarına sensörler ve akıllı direkler ile kirlilik tespiti, gerçek zamanlı deniz kirliliği takibi yapılacak. Elde edilen verilere göre yaşam kalitesini artıracak gerekli tedbirler alınacak. 

2HER YIL 100 BİN AĞAÇ DİKİLECEK

İstanbul’da her yıl 1/4’ü meyve ağacı olmak üzere planlı 100.000 ağaç dikimi

İstanbul’un yaşadığı hızlı kentsel büyüme ve artan çevresel zorluklar, doğal kaynakları koruma ve şehri daha sürdürülebilir hale getirme konusunda acil bir ihtiyacı beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda, her yıl planlı 100.000 ağacın dikilmesi, İstanbul’un çeşitli yönlerden kalkınmasına ve yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlayacak önemli bir adımdır.

 1. Yeşil Altyapının Güçlendirilmesi:
 • Meyve ağaçları, şehrin yeşil altyapısını güçlendirecek ve ekosistem çeşitliliğini artıracaktır. Bu, şehirdeki doğal yaşamın desteklenmesine katkı sağlayarak biyo-çeşitliliği artırır.
 1. Hava Kalitesinin İyileştirilmesi:
 • Ağaçlar, karbon emilimini artırarak atmosferdeki karbon dioksit seviyelerini düşürmeye yardımcı olur. Bu da hava kalitesini artırarak şehir sakinlerinin sağlığını olumlu yönde etkiler.
 1. Görsel Estetik ve Şehir Kimliği:
 • Meyve ağaçları, şehir peyzajını zenginleştirerek görsel estetiği artırır. Şehrin genel görünümüne katkı sağlayarak şehir kimliğini güçlendirir ve yerel kültüre benzersiz bir dokunuş ekler.
 1. Gıda Güvencesi ve Yerel Ekonomi:
 • Planlı olarak dikilen meyve ağaçları, şehirde gıda güvencesini artırır. Yerel sakinler, bu ağaçlardan elde edilen meyvelerle beslenme şansına sahip olurken, yerel ekonomiye de katkıda bulunur.
 1. Rekreasyon ve Toplumsal Bağ:
 • Ağaçlar, şehirde rekreasyon alanları yaratır ve insanların doğayla iç içe olmasını sağlar. Parklar ve yeşil alanlar, toplum üyeleri arasında sosyal etkileşimi artırarak toplumsal bağları güçlendirir.
 1. İklim Düzenlemesi:
 • Ağaçlar, mikro iklimi düzenleyerek şehirdeki sıcaklık değişimini azaltır. Bu, şehirdeki yaz sıcaklarına karşı bir doğal koruma sağlar ve aynı zamanda enerji tüketimini düşürmeye yardımcı olur.
 1. Su Yönetimi ve Sellerin Azaltılması:
 • Ağaçlar, yağmur suyu emilimini artırarak su yönetimini iyileştirir ve şehirdeki sel riskini azaltır. Bu, alt yapıyı korur ve su kaynaklarını daha etkin bir şekilde kullanmaya yardımcı olur.

Her yıl planlı ağaç dikimi, İstanbul’un çevresel sürdürülebilirliği, yaşam kalitesi ve toplumsal refahı üzerinde olumlu bir etki yaratmayı amaçlar. Bu projenin hayata geçirilmesi ile birlikte, İstanbul’un gelecek nesillere daha yeşil, sağlıklı ve sürdürülebilir bir şehir olarak miras bırakılması hedeflenmektedir.

3TADINA DOYULMAZ MUSLUK SUYU

Musluk Suyu 5 yılda içilebilir hale getirilecek

Musluk suyunun filtre ve düzenli kontrollerle 5 yılda içilebilir hale getirilmesi sağlanacak

Musluk suyunun filtre ve düzenli kontrollerle 5 yılda içilebilir hale getirilmesi, şehrimizin su kaynaklarına yönelik sürdürülebilir ve etkili bir çözüm sunmayı amaçlayan önemli bir projedir. Bu projenin arkasındaki sebepler ve sağlayacağı avantajlar hem çevresel sürdürülebilirlik hem de toplumsal refah açısından önemli katkılara işaret eder. 

 1. Su Kalitesinin Artırılması: 

Filtreleme ve düzenli kontroller, musluk suyunun kalitesini artırarak içilebilir hale getirecek. Bu, şehir sakinlerinin güvenle ve sağlıklı bir şekilde musluk suyu içmelerini sağlar. 

  1. Plastik Atık Azaltımı:

  İçilebilir musluk suyu, şişelenmiş su ihtiyacını azaltır ve dolayısıyla plastik atık miktarını düşürür. Bu, çevre dostu bir yaklaşımın benimsenmesini teşvik eder. 

  1. Ekonomik Avantajlar:

  Musluk suyunun içilebilir hale getirilmesi, bireylerin şişelenmiş su maliyetlerinden tasarruf etmelerini sağlar. Bu, aynı zamanda şehir bütçesine de olumlu bir etki yapar. 

  1. Sürdürülebilir Su Kaynakları Yönetimi:

  Proje, şehir su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesine katkı sağlar. Filtreleme ve kontroller, su kaynaklarının uzun vadeli kullanılabilirliğini güvence altına alır. 

  1. Toplum Sağlığının Korunması:

  İçilebilir musluk suyu, su kaynaklarından kaynaklanabilecek sağlık sorunlarının önüne geçer. Bu, toplumun genel sağlığını korumak için etkili bir önlemdir. 

  1. Çevre Dostu Bir Yaklaşım: 

  Proje, doğal su kaynaklarının korunmasını ve su döngüsünün sürdürülebilir bir şekilde işlemesini destekler. Bu, ekosistemlere ve çevreye olan olumlu etkileri beraberinde getirir. 

  1. Su Kaynaklarının Kirlenmesinin Önlenmesi: 

  Düzenli kontroller, su kaynaklarının kirlenmesini önceden tespit ederek önler. Bu, su kaynaklarının uzun vadeli sağlığını korumak için önemlidir. 

  Bu proje, şehir sakinlerinin günlük yaşamlarında güvenli ve sağlıklı bir içme suyu kaynağına erişim sağlarken, çevresel sürdürülebilirlik ve ekonomik faydalar sağlayarak şehrin genel yaşam kalitesini artırır. Ayrıca, gelecek nesillere temiz su kaynakları bırakmak adına önemli bir adımdır.

   4SOKAK HAYVANLARI İÇİN YAŞAM KÖYLERİ 

  Silivri, Beykoz ve Tuzla’da Sokak hayvanlarına yaşam köyleri kurulacak.

  Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesinin hayata geçirilmesi, Kedi ve köpek gibi sahipsiz sokak hayvanlarının yaşam hakkı için Silivri’de, Beykoz’da ve Tuzla’da geniş modern alanları veterinerlerin denetiminde yasam köyleri kuracağız. Sokaklarımızı da öncelikle çocuklarımız için güvenli hale getireceğiz.

  Bu proje, Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne tam uyumlu bir şekilde sokak hayvanlarının yaşam haklarını güvence altına almayı, onların sağlık ve refahını artırmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda, toplumda hayvan sevgisi ve bilincini artırarak sorumluluk almayı teşvik eder.

  Projenin Özellikleri:

  1. Sokak Hayvanı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri:

  İlçe bazında yerleşim yerlerine belirli mesafede sokak hayvanları için bakım, tedavi ve rehabilitasyon merkezleri oluşturulacak. Bu merkezlerde sokak hayvanlarına temel sağlık hizmetleri, aşılamalar ve tedaviler sağlanacaktır.

  1. Kısırlaştırma ve Aşılama Kampanyaları:

  Kedi ve köpek nüfusunu kontrol altına almak amacıyla kapsamlı kısırlaştırma kampanyaları düzenlenecek. Aynı zamanda, aşılama kampanyaları ile bulaşıcı hastalıklara karşı koruma sağlanacaktır.

  1. Sahipsiz Hayvan Besleme ve Bakım Ağları:

  Gönüllüler ve yerel yönetimlerle işbirliği yaparak sokak hayvanlarına, sokak hayvanı bakım, tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde düzenli beslenme ve bakım sağlayan ağlar oluşturulacak. Bu ağlar, hayvan severlerin ve yerel toplulukların katılımını teşvik eder.

  1. Eğitim ve Bilinçlendirme Programları:

  Toplumda hayvan hakları, sahipsiz hayvanların bakımı, kısırlaştırma önemi gibi konularda eğitim ve bilinçlendirme programları düzenlenecek. Okullarda ve toplum merkezlerinde çocuklara hayvan sevgisi ve sorumluluğunu aşılamayı hedefler.

  1. Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin Uygulanması:

  Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi doğrultusunda hayvanlara yönelik işkence ve kötü muamele durumlarına karşı daha etkin yasal düzenlemeler getirilecek. Bu düzenlemelerin uygulanması ve takibi için özel birimler oluşturulacaktır.

  1. İşbirliği ve Finansman:

  Kamu, özel sektör, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği sağlanarak proje finansmanı temin edilecek. Bağış kampanyaları ve sponsorluklar da proje için kaynak yaratmak adına kullanılacaktır.

  Avantajlar:

  • Hayvan Refahı: Sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve rehabilitasyonu ile onların yaşam kalitesi artırılacaktır.
  • Kontrollü Nüfus Artışı: Kısırlaştırma kampanyaları sayesinde sokak hayvanlarının kontrolsüz üreme önlenerek nüfus artışı kontrol altına alınacaktır.
  • Toplum Bilinci ve Sevgisi: Eğitim programları ile toplumda hayvan hakları bilinci artacak, hayvan sevgisi ve sorumluluğu teşvik edilecektir.
  • Hukuki Güvence: Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin uygulanması sayesinde hayvanlara karşı işlenen suçlara karşı daha etkin hukuki güvence sağlanacaktır.

  Bu proje, hayvan haklarına saygı, sokak hayvanlarının yaşam haklarına duyarlılık ve toplumsal sorumluluk bilincini artırarak daha sürdürülebilir ve insan odaklı bir şehir yaşamı oluşturmayı hedeflemektedir.

  5SÜRDÜRÜLEBİLİR KAYNAK TÜKETİMİ VE KARBON AZALTIM PROGRAMI

  İstanbul’un 5 yılda karbon ayak izini %50 düşüreceğiz

  Karbon ayak izinin kaynak tüketiminde düzenleme ile azaltılması, yüksek kaynak tüketen alanlarının çevreci yatırımlarla regüle edilmesi “Karbon ayak izinin kaynak tüketiminde düzenleme ile azaltılması, yüksek kaynak tüketen alanlarının çevreci yatırımlarla regüle edilmesi 

   

  Bu proje, kaynak tüketimini düzenleyerek ve yüksek kaynak tüketen alanlarda çevreci yatırımlarla regülasyonlar getirerek karbon ayak izini azaltmayı ve sürdürülebilir bir ekonomik yapı oluşturmayı amaçlamaktadır. Proje, çevresel etkileri en aza indirerek, kaynak tüketimini optimize ederek ve yeşil teknolojiyi teşvik ederek sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi hedefler. 

   

  Projenin Özellikleri: 

  1. Karbon Ayak İzi Düzenlemeleri: 

  Yüksek kaynak tüketen sektörlerde, karbon ayak izini düşürmeye yönelik sıkı düzenlemeler getirilecek. Bu düzenlemeler, şirketlerin ve endüstrilerin çevresel etkilerini azaltmalarını ve sürdürülebilir uygulamalara geçiş yapmalarını teşvik edecektir. 

  1. Yeşil Enerji Teşvikleri: 

  Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişin teşvik edilmesi amacıyla, yeşil enerji projelerine yönelik mali teşvikler sağlanacak. Bu teşvikler, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, hidroelektrik gibi temiz enerji kaynaklarının kullanımını destekleyecektir. 

  1. Çevreci Teknoloji Yatırımları: 

  Yüksek kaynak tüketen sektörlerde, çevreci teknoloji ve süreçlere geçişin desteklenmesi için teşvikler ve hibe programları oluşturulacak. Bu yatırımlar, enerji verimliliği, atık yönetimi ve diğer çevre dostu uygulamaları teşvik edecektir. 

  1. Endüstriyel Ekosistem Optimizasyonu: 

  Endüstriyel bölgelerde, işletmeler arası işbirliğini artırmak amacıyla bir endüstriyel ekosistem optimizasyonu programı başlatılacak. Bu program, atık üretiminin azaltılması, enerji paylaşımı ve çevreci uygulamaların benimsenmesi için işbirliğini destekleyecektir. 

  1. Sürdürülebilir Ulaşım Projeleri: 

  Toplu taşıma sistemlerini ve sürdürülebilir ulaşım projelerini teşvik etmek amacıyla yatırımlar yapılacak. Enerji verimli taşıma sistemleri, bisiklet yolları, yürüyüş alanları gibi projeler çevre dostu ulaşımı teşvik edecek. 

   

  Avantajlar: 

  • Çevresel Koruma: Proje, doğal kaynakların korunması ve çevresel etkilerin en aza indirilmesi amacıyla etkili bir çerçeve sunar. 
  • Yeşil İnovasyon: Çevreci teknoloji ve süreçlere yönelik yapılan yatırımlar, yeşil inovasyonu teşvik eder ve işletmelerin rekabet avantajını artırır. 
  • Sürdürülebilir Ekonomi: Düzenlemeler ve teşvikler aracılığıyla sürdürülebilir iş uygulamalarına geçiş, uzun vadeli ekonomik sürdürülebilirliği destekler.
  • Toplumsal Farkındalık: Projeler, çevresel konulara dikkat çekerek, toplumda çevre dostu davranışları teşvik eder ve bilinç oluşturur. 

   

  Bu proje, çevre ve ekonomi arasındaki dengeyi sağlamayı amaçlayarak, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunmayı hedefler.

  bugüne kadar beceremeyenler;
  sana, olmaz diyecekler.
   
  hepsini geç,

  kendi
  yarınını seç!