Yarınını Seç

KİŞİSEL VERİLER AYDINLATMA METNİ

Güncelleme Tarihi: 20.01.2024

Bu Kişisel Veriler Aydınlatma Metni (Politika), Taylan Yıldız tarafından yönetilen ve işletilen Yarınını Seç adlı mobil uygulama (Platform) aracılığıyla, Kullanıcılar’dan elde edilen ve/veya edilecek verilerin kullanımına ilişkin hüküm ve koşullar ile verilerin işlenme şekilleri hakkında Kullanıcılar’ı aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 1. Tanımlar ve Genel Açıklamalar

Bu Politika’da:

Kullanım Koşulları: Platform’da yer alan ve Kullanıcılar’ın Platform’a erişim sağlamak suretiyle kabul etmiş olduğu Kullanım Koşulları’nı,

Kullanıcı(lar): Platform’a erişim sağlayan Kullanıcılar’ı,

KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Politika: Bu Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler Metni’ni,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan kişiyi ifade eder.

Bu Politika’da büyük harfle kullanılan ve ayrıca burada tanımlanmayan terimler, Kullanım Koşulları’ndaki anlamlarını haiz olacaktır.

Platform’un kullanımı için, Kullanıcılar’a ilişkin işlenen bilgilerin gizliliği, kullanılması ve ilgili diğer hususlarda bu Politika benimsenmiştir. Bu kapsamda, Taylan Yıldız, verilerin gizliliğine önem verir ve bilgilerin saklanması konusunda şeffaf olmaya özen gösterir. Bu Politika, hangi tür verilerin toplandığını, bu verilerin nasıl kullanıldığı, gerekmesi halinde bu bilgilerin kimlerle paylaşıldığı, kişisel verilere ilişkin hakların neler olduğu ve bu hakların nasıl kullanılabileceğine yönelik aydınlatmayı ve Platform’daki verilerin gizliliğe ilişkin benimsenen ilkeleri içerir gizlilik politikasıdır. Bu kapsamda kişisel veriler, KVKK’da düzenlendiği üzere aşağıda yer alan temel ilkeler doğrultusunda işlenir:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Kişisel veriler, kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bu sebeple, bu metinde yer alan kişisel verilere ilişkin düzenlemeler, ilgili bilgilerin bir gerçek kişiye ait olması durumunda uygulanacaktır. İlgili bilgilerin tüzel kişilere ait olması halinde bu Politika’da yer alan kişisel verilere ilişkin düzenlemeler dışındaki düzenlemeler uygulanır.

Platform; Taylan Yıldız tarafından bilinmeyen, içeriği kontrol edilmeyen başka web sitelerine yönlendiren bağlantılar içerebilir. Bağlantı sağlanan bu web siteleri, bu Platform’a ait metinlerden farklı koşullar, hükümler içerebilir. Bu web sitelerinin işleyebileceği bilgilerin kullanımı veya ifşa edilmesinden Taylan Yıldız veya Platform sorumlu tutulamaz. Aynı şekilde, başka sitelerden Platfom’a yönlendirmek amacıyla herhangi bir link sağlandığında Platform’un veya Taylan Yıldız’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 1. İlgili Kişi’nin Aydınlatılması ve Bilgilendirilmesi 

Bu aydınlatma yükümlülüğünün kapsamı, aşağıdaki gibidir. Taylan Yıldız, bu kapsamda bu Politika ile gerekli aydınlatmaları yapmayı amaçlamaktadır.

 • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,   
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, 
 • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, 
 • Kişisel veri toplamanın yönetimi ve hukuki sebebi ile
 • İlgili kişinin hakları.
 1. Kişisel Verilerin Toplanması, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

İlgili Kişiler’in Platform’a erişirken veya Platform’u kullanırken Platform’a gönderdiği, paylaştığı ve/veya erişilebilir formda sağladığı veya Platform vasıtasıyla otomatik yollarla toplanan bilgiler kişisel veri kapsamına girebilir. Bu kapsamda Platform’a erişim sağlarsanız, sizinle ve çeşitli kaynaklardan Hizmetler’imizi kullanmanızla ilgili aşağıdaki tabloda belirtilmiş olan bilgileri toplarız:

 • Kayıt bilgileri: Kullanıcılar’ın Platform’u kullanabilmesi için Platform’a üye olması gerekir. Bu kapsamda Kullanıcılar’ın kayıt esnasında form doldurulması suretiyle çeşitli bilgiler temin edilir.
 • Hizmet ve hesap bilgileri: Kullanıcılar’ın Platform üzerinde hesapları oluşturulurken, ad-soyad, cep telefonu numarası, email gibi hesapta yer alacak bilgileri kaydedilebilecektir. Eğer profilinizde sosyal medya hesaplarınızı ve fotoğrafınızı paylaşmak isterseniz, bu bilgiler de işlenecektir.
 • Kullanım verileri: Platform’a erişim sağladığınızda, hakkınızda kullanım verileri toplanır. Platform’u ziyaret ettiğiniz, neleri tıkladığınız, bu eylemleri ne zaman gerçekleştirdiğiniz, vb. veriler buna dâhil olabilir. Ayrıca, kaynak IP adresleri, internet hizmeti sağlayıcıları, İnternet Sitesi’nde görüntülenen dosyalar (örn. HTML sayfalar, grafikler, vb.), işletim sistemi sürümleri ve zaman damgaları gibi her bir erişimin mahiyetine ilişkin verileri içerir.
 • Aygıt verileri: Hizmetler’e erişmek için kullandığınız aygıt ve uygulamalardan, IP adresiniz, işletim sistemi sürümünüz, cihaz türünüz, sistem ve performans bilgileriniz ve tarayıcı türünüz gibi veriler toplanır.
 • Anlık Bildirimler: Üye olarak Uygulama’yı kullandığınız takdirde tarafınıza Hizmetler’e ilişkin duyurular veya uyarıda bulunmak amacıyla Uygulama üzerinden zaman zaman anlık bildirimler gönderebiliriz. Bu bildirimleri almak istemiyorsanız cihazınızın “Ayarlar” bölümünden bunları kapatabilirsiniz.
   1. Veri Kategorileri ve Veri Türleri

Kullanıcı

Kimlik Bilgisi

Ad-soyad, cinsiyet, doğum tarihi.

İletişim Bilgisi

E-posta, GSM, adres.

İşlem Güvenliği

Pc/cihaz bilgileri, internet trafik verileri (ağ hareketleri, IP adresi, ziyaret verileri, zaman ve tarih bilgileri).

Görsel İşitsel Kayıtlar

Profil fotoğrafı, şikayet ve talebe dair Platform üzerinden Kullanıcı’nın paylaştığı görseller.

Müşteri İşlem

Kullanıcı’nın katıldığı anketlere dair cevaplar, Platform üzerinden bildirdiği görüşler, paylaştığı şikayet ve/veya talebin içerikleri, Kullanıcı’nın kendisinin paylaşacağı üçüncü kişi sosyal medya hesap bağlantı linkleri.

   1. Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Veri Kategorileri

İşleme Amaçları

Hukuki Sebepler

Kimlik

İletişim

Görsel İşitsel Kayıtlar

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • – Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz
 • – Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

-Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması

Müşteri İşlem

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi

İşlem Güvenliği

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/ denetimi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • -Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar

-Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, bu verileri Platform vasıtasıyla açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla; KVKK’nın 4. maddesinde yer alan şartlara ve ilkelere uygun olarak; KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahlinde işlenebilecektir. Her bir veri kategorisi bakımından söz konusu olan hukuki sebeplere, yukarıda açıkça yer verilmiştir. Bu metin kapsamında ilgili kişilerin kişisel verileri, yukarıdaki genel şartlara uygun şekilde yukarıdaki amaçlarla işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Platform vasıtasıyla işlenen kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen gösteririz. Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, haklarımızı korumak için veya dijital altyapıların işletilmesi farklı paydaşlarla sürekli veri akışını zaruri kıldığı için işlediğimiz kişisel verileri belirli amaçlarla üçüncü kişilere aktarmak durumundayız.

Bu kapsamda Aydınlatma Metni uyarınca Platform tarafından işlenen;

• Kimlik, iletişim, görsel-işitsel kayıtlar ve işlem güvenliği kategorilerindeki kişisel verilerinizin; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla; hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olması sebebiyle yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılması,

• Bütün kişisel verilerinizin saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla açık rızanıza istinaden depolama hizmeti alınan yurt dışındaki tedarikçilerle paylaşılması söz konusudur.

Platform’a eklediğiniz sosyal medya hesaplarınızın linkleri, eğer aksini talep etmezseniz,

Kullanıcı profilinizde üçüncü kişi Kullanıcılar tarafından görüntülenebilir. Yine, eklemeniz

halinde profil fotoğrafınız da üçüncü kişi Kullanıcılar tarafından görülebilir.

 1. Değişiklikler ve Güncellemeler

Bu Politika, dijital platformlara yeni özellikler eklendikçe veya Kullanıcılarımızdan yeni öneriler geldikçe yeniden, düzenlenebilir ve güncellenebilir. Bu durumda değişiklikleri Platform’da yayımlayarak sizi bilgilendiririz. Söz konusu değişiklikleri, bazı önemli durumlarda, e-posta ile veya sizi haberdar etmek üzere makul şekilde tasarlanmış dikkat çekici başka bir yöntemle, duruma uygun olarak ek bildirimler ile bildirebiliriz. Bu değişikliklere ilişkin bilgilendirilmeniz üzerine, Platform’a erişim sağlamaya ve bildirim döneminden sonra da Platform’dan yararlanmaya devam ederseniz, Politika’daki değişikliklere izin vermiş sayılacaksınız.

Bu Politika’nın şartlarını kabul etmemeniz halinde (eğer varsa) hesabınızı istediğiniz zaman kapatabilme ya da anketlere cevap vermeme hakkınız saklıdır. Bu nedenle, Platform’a her erişim sağladığınızda Politika’yı yeniden gözden geçirmenizi öneririz.

 1. İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması ya da değişmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

İlgili Kişiler olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; Platform’un resmi e-posta adresi yarininisec@gmail.com veya Platform’un Merkez Mah, Kelle Ibrahim Cad No 10, İç Kapı No 1, Beykoz, İstanbul adresine gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari başvuru şartlarını sağlayacak şekilde ileterek; gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz.

İlgili Kişiler olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari başvuru şartlarını taşıması gerekmektedir.

Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırırız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Unvan: []

Adres: []

E-posta: []

Tel: []