Uygulama Onur Kodu

Platform, bu ekrana veri girişi yapmanız sırasında verilerin hukuka ve ahlaka uygun olup olmadığını teknik olarak kontrol edemez. Bu sebeple, bu metni onaylayarak bu sayfa üzerinden paylaştığınız bilgi ve belgelerin genel hukuk, etik ve ahlak kurallarına uygun olduğunu, herhangi bir suç teşkil etmediğini ve hiçbir üçüncü kişinin veya kuruluşun hakkını ihlal etmediğini beyan ve taahhüt edersiniz.